Obchodní podmínky

VODAECO.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost AMARANTA s.r.o., se sídlem U michelského mlýna 1492/35, PSC 14000 Praha 4, IČ: 26147424, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle c., vložka 74433 Městského soudu v Praze a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop.
Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonicky či e-mailu.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.
V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k použití, záručními listy na zboží.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany výrobce, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Všechny uvedené ceny v našem e-shopu jsou s DPH.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata do 48 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku můžete do 48 hodin zrušit telefonicky, e-mailem, a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1837 odst 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ
Objednané zboží Vám zašleme poštou nebo prez Zásilkovnu na dobírku.

  • doručení do výdejny Z-Point (Zásilkovna)
  • doručení do Z-boxu (Zásilkovna)

Při objednávce převyšující 10 000,- Kč neúčtujeme žádné poštovné a balné.
Balík - dobírka 150,-Kč.
Cenný Balík - Slovensko 260,-Kč (10 EUR).
Ceny jsou uvedené za běžnou zásilku do 2kg.Těžší výrobky budou dodány jiným způsobem.

V případě plateb ze Slovenska na účet v EUR zákazník poukáže předem částku EUR uvedenou v potvrzení objednávky na účet 4759659001/5500. Jakmile obdržíme platbu, bude zboží odesláno v potvrzené lhůtě poštou/dodávkovou službou.

6) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je 3 - 6 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem – dodací lhůta do 3 týdnů, budeme Vás průběžně informovat.

7) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Náklady spojené s uplatněním reklamace zboží nese v plné výši kupující.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruku na výrobek lze uplatnit pouze spolu s prodejním dokladem, kterým se prokazuje datum pořízení výrobku.
Dále se u většiny výrobků poskytuje záruka spokojenosti 3 měsíce pro případ, že výrobek nesplňuje deklarované vlastnosti. Během této lhůty je možné nepoškozené zboží vrátit a bude vyplacena pořizovací cena zboží. Bude-li zboží poškozeno a, bude-li možné jej opravit, bude vrácena částka snížená o hodnotu znehodnocení výrobku.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů:

Amaranta s.r.o., se sídlem U michelskeho mlyna 35/1492, PSC 14000 Praha 4, IČ: 26147424 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74433

Kontaktní údaje správce: Alexander Vyatkin
Email: voda@vodaeco.cz

Telefon: +420 774 329 733

Osobní data (údaje) zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské Unie, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Osobní údaje zákazníků jsou dále zpracovávány v souladu s oprávněným zájmem tak, jak jej definuje Nařízení, tedy  za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Amaranta, s.r.o,. a spotřebitelem, zejm. za účelem doručování zboží, dále jsou zpracovávány za účelem přímého marketingu a dále za účelem oslovení osob s preferencemi podobnými zákazníkům. Uzavřením kupní smlouvy spotřebitel bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat a shromažďovat

Amaranta, s.r.o. zpracovává údaje, které spotřebitel zadává při vyplňování formuláře za účelem nákupu a dále z důvodu zabezpečení kontroluje IP adresu a dále zpracovává údaje související s platbou.

Cookies a pixels

Amaranta, s.r.o. využívá pro shora uvedené účely tzv. cookies. Soubory cookie pomáhají společnosti Amaranta, s.r.o. zapamatovat si nastavení Spotřebitele proto, aby se mohl přihlásit a realizovat svůj nákup a přizpůsobí uživatelské rozhraní webu dle  nastavení Spotřebitele a jeho osobních preferencí. Pixels soubory užívají spolupracující osoby, které si tyto přímo spravují.

Způsob zpracování osobních údajů.

Získané osobní údaje jsou společností Amaranta, s.r.o. uloženy na interních discích společnosti Amaranta, s.r.o. a pro práci s nimi společnost Amaranta dále používá:

V případě výslovného souhlasu jsou pak osobní údaje dále zpracovávány:

Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

https://policies.google.com/privacy.

Z důvodů plnění požadavků státu, právních předpisů, státních norem apod. mohou být osobní údaje spotřebitele poskytnuty vybraným třetím osobám (advokát, auditor, daňový poradce, správce IT systému apod.) a to v souvislosti s ochrannou oprávněných zájmů společnosti Amaranta, s.r.o. Vždy se bude jednat o osoby, které se zaváží splňovat ochranu osobních údajů s rozsahu minimálně stanoveném těmito obchodními podmínkami.

Práva spotřebitele

- Právo na přístup k osobním údajům znamená, že spotřebitel má právo od správce – získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Spotřebitel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má spotřebitel právo kdykoli doplnit.

Základní informace o zpracování osobních údajů a rozsahu jejich zpracování jsou uvedeny v těchto podmínkách.

- Právo na výmaz osobních údajů  znamená povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o spotřebitelovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a spotřebitel o to požádá.

Amaranta, s.r.o. je povinna na základě právních předpisů uchovávat po zákony stanovené doby získané osobní údaje za účelem plnění smlouvy, dále za účelem povinností stanovených právními předpisy (plnění daňových povinností vůči státu apod.). Je-li některý osobní údaj zpracováván pro konkrétní účel zpracování pouze na základě výslovného souhlasu spotřebitele, může spotřebitel tento kdykoliv požádat o výmaz osobního údaje z takové databáze.

- Spotřebitel má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má spotřebitel právo kdykoli vznést námitku.

Amaranta, s.r.o. zpracovává osobní údaje jenom z důvodů plnění smlouvy, z důvodů svých oprávněných zájmů a ze zákonem stavených důvodů. Je-li některý osobní údaj zpracováván pro konkrétní účel zpracování pouze na základě výslovného souhlasu spotřebitele, může spotřebitel tento souhlas kdykoliv odvolat.

- Právo na přenositelnost údajů; pokud si spotřebitel požádá, získá od správce osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

- Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní pro účely zpracování z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem anebo oprávněného zájmu správce

- V případě, že bude spotřebitel jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

- Více informací o právech spotřebitele je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Společnost Amaranta s.r.o., se zavazuje, že nepoužije osobní údaje spotřebitele pro komerční nabídku, nemající souvislost s provozovaným internetovým obchodem, a dále že nebude osobní data zákazníka prodávat anebo používat pro jiné účely, než je uvedeno. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží. Užíváním webových stránek spotřebitel souhlasí s použitím a ukládáním Cookies společnosti Amaranta, s.r.o. na jeho počítači. Spotřebitel bere na vědomí, že po vytvoření objednávky a dokončení nákupu mu budou zasílány informační emaily související se zbožím, podnikem, aktuální informace a upozornění formou elektronických sdělení na email spotřebitele. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 05. 2021